Stem personligt – stem på en sygeplejerske!

Tak til Dansk Sygeplejeråd for at bede mig udfylde en kandidatprofil på deres side.

Nye Borgerlige skal repræsenteres af en sygeplejerske i Folketinget – det er da klart!

Læs mit skriv til DSR her 👇🏼

Stem personligt - Stem på en sygeplejerske

“Jeg engagerer mig i politik, fordi jeg ønsker, at mine børn, og kommende generationer af danskere, skal modtage et samfund lige så frit, rigt og demokratisk, som det vi modtog. Det kræver, at vi passer på Danmark. Det kræver, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik, så vi sikrer midler til kernevelfærd, samt at vi sørger for, at politikerne ikke fråser med vores penge. Danskerne betaler dyrt for velfærd i Danmark – de skal have hvad de har krav på.

Kulturen er det, der binder os sammen som folk. Jeg er stærkt forkæmper for at værne om dansk kultur. Det kræver naturligvis, at vi tør tage et opgør med årtiers slap og naiv udlændingepolitik; islam skal ingen indflydelse have i Danmark, kriminelle udlændinge skal udvises, og udlændinge skal forsørge sig selv.

Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

Der er mange udfordringer i vores sundhedssystem, som skal løses. Blandt andet den offentlige udredningsgaranti, som først træder i kraft ved ventetid over 30 dage. I Nye Borgerlige mener vi, at garantien skal gælde fra dag 1. Det handler om, at danskerne skal blive raske hurtigst muligt. I det hele taget skal private sundhedstilbud have bedre mulighed for at konkurrere med de, ofte tunge og ineffektive, offentlige tilbud. Vi skal udnytte kapaciteten i vores samlede sundhedsvæsen bedre.

Der skal tilføres flere penge til Sundhedsvæsenet, fordi vi bliver flere, og ældre, danskere i fremtiden. For at have råd til det, skal vi føre en vækstorienteret politik, som gør Danmark rigere. Konkret ønsker vi at tilføre 43 mia. kr. mere til sundhed frem mod 2035.

Arbejdsmiljøet skal forbedres i sundhedssektoren. Det betyder blandt andet færre dokumentationskrav, mindre overflødig administration og mere tid til den reelle patient/borgernære sygepleje. Fokus på kerneopgaver.

Hvad er de tre ting, som du vil kæmpe for på sundhedsområdet?

Vigtigst for mig er et REELT løft af psykiatrien. Den nuværende regering gik til valg på en ambitiøs 10-års plan for psykiatrien. Stort set intet er sket for psykiatrien de forgangne 3 år. 10-års planen er ikke kommet, og senest har vi set, at regeringen ikke øremærker en eneste krone til psykiatrien. Det er at gøre grin med patienter, pårørende og ansatte i psykiatrien.

Konkret vil jeg arbejde for, at misbrugsbehandling samles under regionerne sammen med psykiatrisk behandling. Sådan undgår vi, at mennesker med dobbeltdiagnoser bliver kastebold mellem kommune og region. Denne patientgruppe fortjener i høj grad bedre og mere sammenhængende behandling.

Vi skal sikre bedre mulighed for psykiatrisk udredning, både så vi tidligst muligt kan tilbyde relevant behandling til børn, men også så vi kan revurdere psykiatriske diagnoser for patienter, som pga. forkert diagnose bliver svingdørspatienter, som vi ikke kan henvise til relevante tilbud.

Vi skal sørge for bedre støtte til pårørende. De pårørende er en stor støtte for patienter i psykiatrien og kan bidrage til bedre og hurtigere recovery, men de er også i risiko for selv at udvikle psykiske sårbarheder. Vi har et ansvar for at tage bedre hånd om de pårørende – ikke mindst børn som pårørende til psykisk syge.

Vi skal sikre flere sengepladser i psykiatrien, og vi kommer ikke udenom, at der skal tilføres flere penge til den forsømte psykiatri. Vi skal have bedre ressourcer i det psykiatriske system, så vi ikke udskriver patienter, før de er klar. Ofte ser vi patienter, der udskrives til socialpsykiatrien og bosteder, kun for at opleve, at patienterne er for dårlige til at blive rummet der. Ikke sjældent er det voldsomt og farligt for både personale og brugere. Vi skal måske også kigge på lovgivningen i socialpsykiatrien og have undersøgt, om øgede muligheder for tvang, som i psykiatriloven, kan skabe et mere trygt og konstruktivt arbejdsmiljø for de ansatte – og mere konsistent behandling for brugerne.”