Jobcentrene skal lukkes

Jobcentrene svigter syge og nedslidte danskere. Danskere piskes i årevis rundt i et system præget af kontrol og formynderi. Ofte er de eneste, der nyder godt af jobcentrene, de udlændinge, der lykkes med at skaffe sig livslang offentlig forsørgelse gennem dem. På landsplan koster hele den mislykkede indsats i jobcentrene 14 mia. kr. årligt. 

Det er faktisk ret simpelt: Syge og nedslidte kontanthjælpsmodtagere skal have upartisk vurdering af læger, og tildeling af førtidspension til danskere skal gå hurtigere og mere smidigt. Formynderiet skal afløses af tillid, og de raske og rørige skal tage ansvar for deres eget liv