Styrket psykiatri

Jeg er sygeplejerske i psykiatrien, og mit hjerte banker for et anstændigt løft af det psykiatriske system.

Psykiatrien er nemlig underprioriteret.

Patienter, pårørende og medarbejdere fortjener et reelt løft af psykiatrien.

Mange med samtidigt misbrug og psykisk sygdom svigtes og bliver kastebold mellem kommune og region.

Misbrugsbehandling skal samles med psykiatrisk behandling i regionerne.

Vi skal sikre bedre udredning – ambulant og under indlæggelse.

Bedre støtte til pårørende og flere sengepladser.

Stem personligt - Stem på en sygeplejerske