Flere bindende kommunale folkeafstemninger

Lokalavisen Ama’røsten har bedt mig bidrage med et skriv til denne uges avis 🇩🇰 Læs det her 👇🏼

Politikerne skal bestemme mindre – borgerne skal bestemme mere selv. Beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt og gerne af borgerne selv. Alt for ofte må almindelige borgere se til, at politikere iværksætter ideologiske, dyre og uønskede projekter hen over hovedet på dem.

Et aktuelt eksempel på central politisk beslutningstagen er prestigeprojektet Lynetteholmen, som Nye Borgerlige fra begyndelsen har været imod. Vi er blandt andet bekymrede for havmiljøet og fiskeriet i Øresund og Østersøen. Vi mener at projektet skal droppes helt eller som minimum sættes på pause, indtil alle forhold er undersøgt til bunds, men mest af alt mener vi, at borgerne lokalt skal have reel indflydelse.

Nye Borgerlige vil gøre udstrakt brug af bindende kommunale folkeafstemninger for at gøre det lokale demokrati mere dynamisk og levende. Alt fra opstilling af vindmølleparker, til dyre kunstindkøb og anlægsprojekter bør bringes til afstemning for borgerne. Store beslutninger skal træffes af dem der skal leve med dem. Vi vil ændre lovgivningen således, at kommunalbestyrelserne kan forpligtes på at afholde bindende folkeafstemninger.

I Københavns Borgerrepræsentation har Nye Borgerliges repræsentant og spidskandidat i Københavns Storkreds, Niels Peder Ravn, foreslået og sikret ’Borgerforslaget’. Konkret betyder Borgerforslaget, at borgerne i København fra 2024 ved indsamling af 5.000 underskrifter, kan få en sag behandlet i Borgerrepræsentationen.

Det er vi stolte af, for det er et vigtigt skridt i retning mod at decentralisere magten, styrke lokalsamfundene og give borgerne friheden og selvbestemmelsen tilbage.

Foruden ovenstående, er mine mærkesager blandt andet en styrket psykiatri, en stram udlændingepolitik og en lukning af jobcentrene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *