Psykiatrien skal styrkes NU

Den tragiske hændelse i Fields 3. juli 2022 påvirker mig på mange måder.

Det rører mig, fordi uskyldige mennesker er blevet dræbt og såret. Det tynger mig ubeskriveligt.

Det er så meningsløst.

Det forlyder, at den unge mand bag det grusomme angreb er psykisk syg. Det forlyder at han lider af skizofreni. Vi kan ikke vide med sikkerhed, hvilke diagnoser han lever med, men vi kan dog være sikre på, at et raskt menneske ikke dræber andre i en blodrus.

Det påvirker mig. Fordi jeg arbejder med mennesker med psykiske sygdomme som sygeplejerske i intensiv lukket psykiatri. Jeg møder dem når de er akut dårlige og ubehandlede. Jeg ser dem når de får det bedre og udskrives eller overflyttes til åben psykiatri. Ofte møder jeg dem desværre igen, pga. medicinsvigt, akutte belastninger og/eller et psykiatrisk system der ikke er tilstrækkeligt.

Jeg holder af de her mennesker.

Det er mennesker der, hvis de ved de er syge, naturligvis ville vælge et andet liv. Et liv uden psykoser, vrangforestillinger, stemmehøring, bivirkninger af medicin, ensomhed og stigmatisering.

Jeg frygter, at gårsdagens hændelse vil bidrage yderligere til den stigmatisering, mennesker med skizofreni møder i vores samfund.

Det er på mange måder trist og uudholdeligt.

Samtidig tvinger den ulykkelige hændelse nu politikerne til at øge ambitionsniveauet og standarden i psykiatrien generelt.

Regeringen har syltet 10års planen for psykiatrien så længe, at den i bedste fald kan kaldes en 8års plan.

Vi skal have styrket psykiatrien. NU.

Vi skal sikre flere sengepladser, bedre udredning, bedre sammenhæng mellem sektorer og vi skal have flyttet nogle væsentlige ansvarsområder fra kommunerne over i regionerne.

Vi skal også have kigget på Psykiatrilovens lovgivning omkring tvang. Vi kan ikke entydigt fokusere på nedbringelse af tvang, selvom det lyder romantisk og rart.

Vi skylder patienter, pårørende, medarbejdere og det omkringliggende samfund, at sikre stabil medicinsk behandling af de dårligste patienter i psykiatrien. Ofte indebærer det tvang, da de dårligste patienter ikke oplever at have sygdomsindsigt.

Jeg er langt fra færdig med at reflektere over det der skete i går, og jeg håber, at debatten omkring en bedre psykiatri vil udfolde sig på den politiske scene.

Psykiatrien SKAL på dagsordenen – og jeg er klar til at give mit besyv med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *